PRO KAPELY

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY KLUBU m13 ROCK HELL platné od 1.9. 2022

!! Nejsme realitka proto klub nepronajímáme! Pouze poskytujeme prostor pro akce a koncerty !!

POŘÁDÁNÍ AKCÍ PÁTEK, SOBOTA:
Prvních 35 lístků jde do klubu + 25% z částky nad výše uvedených 35 lístků!
Za to poskytneme sál, PA systém + kabely, stojany, mikrofony, zvukaře, výběr vstupného, personál, uvedení akce na měsíčním plakátu, FB klubu a webových stránkách. Všechny koncerty uvádíme také na portálu smsticket.cz 

Minimální výše vstupného 150 Kč!! V případě nižší návštěvy účinkující nic nehradí!!!
GUEST LIST NEAKCEPTUJEME!!!


POŘÁDÁNÍ AKCÍ PONDĚLÍ-ČTVRTEK:
Klub poskytne sál, PA systém + kabely, stojany, mikrofony, zvukaře, personál, uvedení akce na měsíčním plakátu, FB klubu a webových stránkách, na portálu smsticket.cz
Účinkující hradí poplatek 3 500 Kč (zvukař, výběr vstupného + náklady spojené s hraním). Tento poplatek je hrazen před začátkem akce!
Minimální výše vstupného je 100 Kč!! Guest-list je na pořádající kapele!

Ze strany účinkujících požadujeme:
PLAYLIST (s uvedením autorů skladeb) event. čestné prohlášení o autorství skladeb - pro OSU, musí být zaslán elektronicky min. 14 dní před akcí.
Jestliže si kapela zajistí výrobu a výlep plakátů sama, jako i výrobu jakýchkoli tiskovin a materiálů týkajících se klubu m13, vyhrazuje si tento právo danou tiskovinu schválit či vetovat před jejím zveřejněním.
Z tohoto důvodu je umělec nebo kapela povinna předložit tyto materiály před jejich zveřejněním!!! Toto se týká i jakýchkoli materiálů v elektronické podobě (Facebook, Bandzone apod.). Tyto materiály musí obsahovat: přesný název klubu, adresu klubu + logo klubu:

m13 rock hell
Benešova 22
602 00 Brno
+ www.m13.cz

Jakékoli změny musí být oznámeny včas a písemně, min. týden dopředu!
Pokud se tak nestane, nemá účinkující nárok na výše uvedenou odměnu.
Přísný zákaz používání veškeré pyrotechniky a otevřeného ohně v prostorách klubu + kouření v průběhu produkce.
Nedodržení čehokoli z výše uvedeného, může mít za následek předčasné zrušení akce!
Přísný zákaz konzumace vlastního jídla a pití v prostorách klubu.
Další akce jako jam session, workshopy, různé oslavy, soukromé večírky atd. je nutné domluvit si osobně!