PRO MUZIKANTY 💬

 ZÁVAZNÉ PODMÍNKY KLUBU m13 ROCK & PUB platné od 1.9. 2017

!! Nejsme realitka proto klub nepronajímáme! Pouze pořádáme akce a koncerty !!

Termín koncertu/akce držíme maximálně týden

POŘÁDÁNÍ AKCÍ PÁTEK, SOBOTA (NEDĚLE DLE DOMLUVY)

Prvních 35 lístků jde do klubu + 25% z částky nad výše uvedených 35 lístků!

Za to poskytneme sál, zvukovou a světelnou aparaturu, zvukaře, personál, uvedení akce na měsíčním plakátu, FB klubu a webových stránkách.

V případě nižší návštěvy účinkující nic nehradí!!!

Minimální výše vstupného 100 Kč!! Výběr vstupného si kapela zajistí sama, popř. náš člověk za poplatek 500 Kč/večer. Guest-list neakceptujeme!

 

 AKCE PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK

Klub poskytne sál,  zvukovou a světelnou aparaturu, personál, uvedení akce na měsíčním plakátu, FB klubu a webových stránkách. Účinkující hradí pouze zvukaře – poplatek 1000 Kč je hrazen před začátkem akce!

Minimální výše vstupného je 70 Kč!! Výběr vstupného si kapela zajistí sama, popř. náš člověk za poplatek 500 Kč/večer. Guest-list je na pořádající kapele!

 

 

Ze strany účinkujících požadujeme:

Play list (s uvedením autorů skladeb) event. čestné prohlášení o autorství skladeb – pro OSU, musí být zaslán elektronicky nebo vypsán do formuláře v den akce. A logo kapely v el. podobě, pro umístnění na stránky klubu či FB.

Jestliže si kapela zajistí výrobu a výlep plakátů sama, jako i výrobu jakýchkoli tiskovin a materiálů týkajících se klubu m13, vyhrazuje si tento právo danou tiskovinu schválit či vetovat před jejím zveřejněním.

Z tohoto důvodu je umělec nebo kapela povinna předložit tyto materiály minimálně 14 dní před zveřejněním!!!

Toto se týká i jakýchkoli materiálů v elektronické podobě (Facebook, Bandzone apod.).

Tyto materiály musí obsahovat: přesný název klubu, adresu + logo:

m13 rock & pub

Za divadlem 2

602 00 Brno

+ www stránky

Účinkující je povinen zajistit si dostatečné promo k dané události!

V případě, že není schopen z jakýchkoli důvodů toto promo zajistit, zajistí vše potřebné klub a účinkující nemá nárok na výše uvedenou odměnu.

Jakékoli změny musí být oznámeny včas a písemně, min. týden dopředu!

Pokud se tak nestane, nemá účinkující nárok na výše uvedenou odměnu.

Přísný zákaz používání veškeré pyrotechniky a otevřeného ohně v prostorách klubu + kouření v průběhu produkce. Nedodržení čehokoliv z výše uvedeného, může mít za následek zrušení akce!

Přísný zákaz konzumace vlastního jídla a pití v prostorách klubu.                                                                       

Další akce jako jam session, workshopy, různé oslavy, soukromé večírky atd. je nutné domluvit si osobně!