PRO MUZIKANTY 💬

 ZÁVAZNÉ PODMÍNKY KLUBU m13 ROCK HELL platné od 1.9. 2019

!! Nejsme realitka proto klub nepronajímáme! Pouze poskytujeme prostor pro akce a koncerty !!

POŘÁDÁNÍ AKCÍ PÁTEK, SOBOTA 

Prvních 35 lístků jde do klubu + 25% z částky nad výše uvedených 35 lístků!

Za to poskytneme sál, PA systém + kabely, stojany, mikrofony, zvukaře, výběr vstupného, personál, uvedení akce na měsíčním plakátu, FB klubu a webových stránkách. Minimální výše vstupného 100 Kč!!

V případě nižší návštěvy účinkující nic nehradí!!! Guest-list neakceptujeme!

POŘÁDÁNÍ AKCÍ PONDĚLÍ-ČTVRTEK 

Klub poskytne sál, PA systém + kabely, stojany, mikrofony, zvukaře, personál, uvedení akce na měsíčním plakátu, FB klubu a webových stránkách.

Účinkující hradí poplatek 3 500 Kč (zvukař, výběr vstupného + náklady spojené s hraním). Tento poplatek je hrazen před začátkem akce!

Minimální výše vstupného je 70 Kč!! Guest-list je na pořádající kapele! 

Ze strany účinkujících požadujeme:

PLAYLIST (s uvedením autorů skladeb) event. čestné prohlášení o autorství skladeb – pro OSU, musí být zaslán elektronicky nebo vypsán do formuláře min. 14 dní před akcí.

Jestliže si kapela zajistí výrobu a výlep plakátů sama, jako i výrobu jakýchkoli tiskovin a materiálů týkajících se klubu m13, vyhrazuje si tento právo danou tiskovinu schválit či vetovat před jejím zveřejněním.

Z tohoto důvodu je umělec nebo kapela povinna předložit tyto materiály minimálně 14 dní před zveřejněním!!!

Toto se týká i jakýchkoli materiálů v elektronické podobě (Facebook, Bandzone apod.).

Tyto materiály musí obsahovat: přesný název klubu, adresu klubu + logo klubu:

m13 rock hell

Benešova 22

602 00 Brno

+ www stránky

Jakékoli změny musí být oznámeny včas a písemně, min. týden dopředu!

Pokud se tak nestane, nemá účinkující nárok na výše uvedenou odměnu.

Přísný zákaz používání veškeré pyrotechniky a otevřeného ohně v prostorách klubu + kouření v průběhu produkce. Nedodržení čehokoliv z výše uvedeného, může mít za následek zrušení akce!

Přísný zákaz konzumace vlastního jídla a pití v prostorách klubu.                                                                       

Další akce jako jam session, workshopy, různé oslavy, soukromé večírky atd. je nutné domluvit si osobně!